Symptomer

Har du Gåsebiller i plænen?

Gåsebillen optræder især i græsplæner på en sandet jord, selvom de også ses på mere leret og almindelig havejord. Og for at gøre det ekstra træls foretrækker billen græsplæner, der er veltrimmede og velplejede!

Gåsebillen er dog ikke i sig selv problemet, selvom den kan virke lidt ‘klam’ når den sværmer tæt over græset – særlig, hvis den optræder i stort antal! Nej, problemet er larven, der kan hærge en græsplæne ved at æde græssets rødder.

Fra midten af maj kan man opleve de voksne biller svirre over græsset. Billen er meget karakteristisk når den flyver – lidt tung i det som en humlebi (men meget mindre og billeagtig) eller oldenborre. Hvis du betragter den tæt på er den brun med et blågrønligt metallisk hoved og bryst. I virkeligheden er det en ret smuk bille! Efter et par ugers smærmeri og efterfølgende parringgraver hunnerne sig ned og lægger deres æg i plænen. Larverne kommer frem 3-5 uger efter dvs. omkring 1. juli og så begynder deres jagt efter mad aka græsrødder!

Graver du en græstørv op kan de helt små larver kendes på at være ca. en halv cm lange, grå og med 6 små ben. I larvernes første stadie spiser de forskelligt delvist nedbrudt organisk materiale i jorden, hvilket i lighed med regnormenes aktivitet kun er gavnligt for jordkvaliteten. Men i det andet larvestadie foretrækker de levende, spæde græsrødder…

Og når vi når ind i august måned og det tredje larvestadie, kravler de mod overfladen , hvor de æder de græssets største rødder nedefra. Larven er på dette tidspunkt grumsethvid med brunligt hoved, den er ca. 2 cm lang og lidt krum i det, og kan forveksles med en maddike eller lille sommerfuglelarve.

Ud på efteråret graver de store larver sig igen længere ned i jorden, hvor de det efterfølgende forår forpupper sig og kommer op som voksne biller.

Er din plæne udsat for gåsebillernes larver kan det ses på, at græsset bliver gult og efterhånden kan store plamager af gult græs trækkes op uden videre. I mange tilfælde er ikke hele plænen angrebet, men kun forskellige pletter rundt omkring, og så kan disse pletbehandles, hvis du vil gå kemisk til værks. Problemet med kemisk bekæmpelse er, at ingen midler på markedet er specifikke for gåsebillelarver, så hvis du behandler din plæne slår du samtidig alle andre insekter ihjel..

Leave a Reply