Forebyggelse

Forebyggende metoder

Mekanisk forebyggelse eller bekæmpelse i form af indfangning af de voksne insekter eller larverne er nærmest umulig at udføre for os mennesker. Heldigvis er menneskets næstbedste ven (eller hvordan vi nu ser på det) stæren og hønsene uendelig mange gange bedre end os til det!

Og rummer din have også andre fugle og dyr, så tager de sig garanteret også godt for sig af retterne når billerne svirer i slutningen af maj og begyndelse af juni måned!

Så forebyggelse handler om at opbygge en stor og varieret bestand af rovinsekter og insektædende pattedyr og fugle i haven. Sæt en masse fuglekasser op (stærekasser er fantastiske og stæren er en rigtig morsom fugl at betragte og lytte til). Sørg for, at dyrene har masser af skjulesteder, drikkemulighed osv.

Hvis du har mulighed for at holde en lille flok høns er det en fornøjelse at se dem på jagt efter de flyvende og kravlende insekter! Det kan få selv en gumpetung hønemor til at virke som en adræt og smidig balletdanserinde!

Jordbehandling

De værst angrebne plæner er typisk i den del af landet, hvor jorden er mest sandet og let som fx i Vestjylland. Billerne foretrækker nemlig tør, let jord når æggene skal lægges. Bor du et sådant sted, kan du forebygge de værste angreb ved gradvist at forbedre græsplænens jord. Du kan tilføre din sandjord 1–2 cm velomsat kompost årligt, hvilket over tid vil øge jordens humusindhold og gøre den bedre til at holde på fugtigheden. Græsplænen vil i øvrigt også elske den årlige kompost topdressing og kvittere med bede trivsel og langsommere udtørring.

Leave a Reply