Bekæmpelse

Kemisk bekæmpelse af gåsebiller

Selvom flere pesticidfirmaer annoncerer med midler til bekæmpelse af problemet med gåsebiller, er det vigtigt at pointere, at der i dag ikke findes et anerkendt middel på markedet til bekæmpelse af larverne, selvom allround insektmidler kan tage livet af dem.

Problemet med larverne er, at de findes spredt i de øverste 10 cm af jordlaget (se livscyklus), og der kan være op til 100 larver i en enkelt græstørv. Hvis giften skal virke ordentlig hele vejen ned gennem jorden og ramme alle larverne skal der doseres urimeligt store mængder gift i vandig opløsning, hvilket både er dyrt og miljømæssigt uforsvarligt. Det er nemlig ikke kun gåsebillelarverne, der dræbes. Alle andre insekter ryger også, samt eventuelt de (fugle)unger der bliver fodret med døende larver og insekter.

Mekanisk og biologisk bekæmpelse af gåsebiller

Den eneste virksomme og forsvarlige metode til bekæmpelse af gåsebiller og deres larver er biologisk eller mekanisk bekæmpelse!

Mekanisk bekæmpelse handler om at fange alle de voksne, flyvende biller før de når at grave sig ned i jorden og lægge æg. Hvis din have er hårdt angrebet af disse skadedyr, er det desværre næppe muligt at fange alle billerne..

Tilbage står den eneste fornuftige metode nemlig biologisk bekæmpelse enten med nematoder, eller med hjælp fra naturen i form af stære (læs også om forebyggende tiltag) eller hønsehold.

Ved anvendelse af rovnematoder forudsættes en periode på 6–8 uger med jordtemperaturer over 15 grader C for optimal virkning. Nematoderne er små rundorme, der udvandes på græsset, når gåsebillernes larver er små. Det er vigtigt, at der behandles på dette tidspunkt, hvor temperaturen er høj nok til nematoderne og larverne stadig er så små, at de ikke har gjort stor skade.

Nematoderne udvandes over de angrebne arealer. Det optimale tidspunkt er derfor tidlig august, hvor larverne endnu lige knap er begyndt atmæske sig med rødder, og i hvert fald sjældent har nået at gøre uoprettelig skade. For at behandlingen skal virke, er det vigtigt at holde jorden fugtig ved vanding hver anden dag i to uger efter nematode-behandlingen.

Erfaringerne med nematode bekæmpelse varierer selv ved korrekt behandling og tidspunkt… Har du alligevel mod på at prøve koster en portion “NemaGreen”, der rækker til 100 kvadratmeter plæne ca. 325 kroner, en stor portion til 500 kvm. plæne koster 1195 kroner. Husk også, at en vellykket behandling forudsætter konstant fugtig jord, så du skal kunne vande hele plænen mindst hver anden dag i en længere periode!

Leave a Reply